Home About Us Main Menu Promotion News Pictures Contact

Main Course - Asian Ruby Vietnamese Restaurant & Bar

Tags: asian ruby vietnamese restaurant, asian ruby vietnamese, asian ruby restaurant, asian ruby bar

Category Website
Restaurant introduction
Main Course (Món chính)
Appetizer (Khai vị)
Snack (Món nhẹ)
Salad (Nộm)
Vegetarian (Món chay)
Dessert (Tráng miệng)
Drinks menu (Đồ uống)
Wines menu (Rượu)
Express lunch
Promotion discount
Introduction - news
Library pictures
Contact us - Support
Customer Support
Yahoo: dangcapnhat skype: vicstar102
Hotline: 09.300.6454
Home  »  Category Website  »  Main Course (Món chính)
Main Course (Món chính)  
DANCING BEEF (BÒ XÀO XI XÈO)
DANCING BEEF (BÒ XÀO XI XÈO)
$33.0
PORK HOCK TOMAHAWK (ĐÙI HEO GIỀNG SẢ)
PORK HOCK TOMAHAWK (ĐÙI HEO GIỀNG SẢ)
$22.0
SOYA CHICKEN LEG (ĐÙI GÀ XÌ DẦU)
SOYA CHICKEN LEG (ĐÙI GÀ XÌ DẦU)
$22.0
CHICKEN STEAK (GÀ BÍT TẾT NƯỚNG VỊ DÂN TỘC)
CHICKEN STEAK (GÀ BÍT TẾT NƯỚNG VỊ DÂN TỘC)
$22.0
DUCK LEG ORANGE (ĐÙI VỊT SỐT CAM)
DUCK LEG ORANGE (ĐÙI VỊT SỐT CAM)
$25.0
SHILLI SALTED LAMB (CỪU NƯỚNG MUỐI ỚT)
SHILLI SALTED LAMB (CỪU NƯỚNG MUỐI ỚT)
$28.5
HONEY PORK BELLY (THỊT KHO DA GIÒN)
HONEY PORK BELLY (THỊT KHO DA GIÒN)
$22.0
HANOI GRILLED PORK NOODLE (BÚN CHẢ HÀ NỘI)
HANOI GRILLED PORK NOODLE (BÚN CHẢ HÀ NỘI)
$20.5
SQUID CURRY (MỰC NẤU CÀ RI)
SQUID CURRY (MỰC NẤU CÀ RI)
$22.5
PLAMING MUSSEL (VE XANH NỔI LỬA)
PLAMING MUSSEL (VE XANH NỔI LỬA)
$18.5
PLAMING COCONUT PRAWN (TÔM OM CỐT DỪA)
PLAMING COCONUT PRAWN (TÔM OM CỐT DỪA)
$33.0
SEEFOOD BAKED PAN (HẢI SẢN BỎ LÒ)
SEEFOOD BAKED PAN (HẢI SẢN BỎ LÒ)
$33.0
RUBY AUBERGINE (CÀ TÍM TÔM THỊT)
RUBY AUBERGINE (CÀ TÍM TÔM THỊT)
$20.5
BOAT FISH (CHẢ CÁ LÁ VỌNG)
BOAT FISH (CHẢ CÁ LÁ VỌNG)
$24.0